RTK接收机

                                                    项目名称:RTK接收机

                                                    项目客户:西安思彼斯信息科技有限公司

                                                    项目时间:2019年

                                                    项目周期:1个月

                                                    项目内容:方案设计 外观设计 结构设计 样机跟进

西安工业设计西安产品设计西安仪器仪表设计

西安工业设计西安产品设计西安仪器仪表设计

西安工业设计西安产品设计西安仪器仪表设计

西安工业设计西安产品设计西安仪器仪表设计

西安工业设计西安产品设计西安仪器仪表设计

西安工业设计西安产品设计西安仪器仪表设计

西安工业设计西安产品设计西安仪器仪表设计西安工业设计